Skip to Main Content
Table 1.

Primer pairs and cycling conditions for Lightcycler real-time PCR

PCR primer pairOriginSequenceDenaturing temperatureAnnealing temperature (°C)/timeExtension temperature (°C)/timeAcquisition temperature (°C)/time
Antipodean Stennard et al., 1999  U: 5′-TGG ATT AGT TTA GGA ACA -3′ 95 55/5 72/16 83/3 
  D: 5′-CGG ATC TTA CAC TGA GGA -3′     
Antivin New U: 5′-GCC TCA AAG GGA TGT GGA G-3′ 95 55/5 72/11 81/3 
  D: 5′-TGT GGC TGA GTC AAC GAG AG-3′     
Bix1 Xanthos et. al., 2001  U: 5′-AGA GAC TCC CAG TTC ATC TGA-3′ 95 60/5 72/8 83/3 
  D: 5′-GGT AGG TGG GAA GTT GCT AAT-3′     
Bix3 Xanthos et. al., 2001  U: 5′-TCT CGC ATT CAG GTT TGG TTC C-3′ 95 60/5 72/11 83/3 
  D: 5′-ATC TCC TTG TTA GGG ATC ATA C-3′     
Bix4 Xanthos et. al., 2001  U: 5′-AGA TGC TAC AGG CTG GAG CAA-3′ 95 60/5 72/11 84/3 
  D: 5′-GTG TGT AAG GGG TGA GTC ATA-3′     
Cerberus Heasman et al., 2000 U: 5-GCT TGC AAA ACC TTG CCC TT-3′ 95 60/5 72/20 81/3 
  D: 5-CTG ATG GAA CAG AGA TCT TG-3     
Eomesodermin New U: 5′-TGG TCC TCA AGG TCA AGT CC-3′ 95 56/6 72/10 83/3 
  D: 5′-GGG GAG TTT TCA TTG CTT GA-3′     
Endodermin Sasai et al., 1996 U: 5′-TAT TCT GAC TCC TGA AGG TG-3′ 95 55/5 72/8 81/3 
  D: 5′-GAG AAC TGC CCA TGT GCC TCC-3′     
Epidermal keratin XMMR* U: 5′-CAC CAG AAC ACA GAG TAC -3′ 95 55/5 72/9 81/3 
  D: 5′-CAA CCT TCC CAT CAA CCA -3′     
eFGF New U: 5′-TAT GAA TGC AAA GGG GAA GC-3′ 95 55/5 72/10 83/3 
  D: 5′-ATA TCC GTG GCA AGA AAT GG-3′     
Fgf3 Kofron et al., 1999  U: 5′-GTC ATT TGT TTC CAG ACT TC-3′ 95 55/5 72/12 85/3 
  D: 5′-TAT CTG TAG GTG GTA CTT AG-3′     
Fgf8 Kofron et al., 1999  U: 5′-CTG GTG ACC GAC CAA CTA AG-3′ 95 55/5 72/14 86/3 
  D: 5′-ACC AGC CTT CGT ACT TGA CA-3′     
Gata2 New U: 5′-CTA AAC AGA GGA GCA AGA GC-3′ 95 55/5 72/15 86/3 
  D: 5′-CCT AAG TTC CTC AAA AC-3′     
Gata5 Xanthos et. al., 2001  U: 5′-ACC TTC AGA GCT GCG ACA CT-3′ 95 60/5 72/20 86/3 
  D: 5′-CCA ACC GGG AGC CCC GAT A-3′     
ODC Heasman et al., 2000 U: 5′-GCC ATT GTG AAG ACT CTC TCC ATT C-3′ 95 55/5 72/12 83/3 
  D: 5′-TTC GGG TGA TTC CTT GCC AC-3′     
Sprouty2 New U: 5′-TGC TCA GCC CAG GAA GTA GT-3′ 95 55/5 72/10 83/3 
  D: 5′-ACC ACA AAC AGG GCA AGA AC-3′     
Xbra Sun et al., 1999 U: 5′-TTC TGA AGG TGA GCA TGT CG-3′ 95 55/5 72/8 75/3 
  D: 5′-GTT TGA CTT TGC TAA AAG AGA CAG G-3′     
Xlim1 New U: 5′-CCCTGGCAGCAACTATGACT-3′ 95 55/5 72/11 85/3 
  D: 5′-GGTTGCCATAACCTCCATTG-3′     
Xlim5 Houston et. al., 2003 U: 5′ - CCA ACA GAC AGG CCC AAC-3′ 95 60/5 72/8 84/3 
  D: 5′-GTG GCT CCG GTG CTA CAG - 3′     
Xnr1 Kofron et al., 1999  U: 5′-TGG CCA GAT AGA GTA GAG-3′ 95 55/5 72/12 81/3 
  D: 5′-TCC AAC GGT TCT CAC TTT-3′     
Xnr5 New U: 5′-ATG AGG CCT CTG TCA ATG CT-3′ 95 55/5 72/10 80/3 
  D: 5′-GCC CTG AAT GTC TTG CAT CT-3′     
Xnot1 New U: 5′-CTGCATTTGGCCACCACCTGGC-3′ 95 55/5 72/15 86/3 
  D: 5′-GATGAGCCACACGGGTGGGTA-3′     
Xsox17 Xanthos et al., 2001  U: 5′-GCA AGA TGC TTG GCA AGT CG-3′ 95 58/5 72/8 85/3 
  D: 5′-GCT GAA GTT CTC TAG ACA CA-3′     
PCR primer pairOriginSequenceDenaturing temperatureAnnealing temperature (°C)/timeExtension temperature (°C)/timeAcquisition temperature (°C)/time
Antipodean Stennard et al., 1999  U: 5′-TGG ATT AGT TTA GGA ACA -3′ 95 55/5 72/16 83/3 
  D: 5′-CGG ATC TTA CAC TGA GGA -3′     
Antivin New U: 5′-GCC TCA AAG GGA TGT GGA G-3′ 95 55/5 72/11 81/3 
  D: 5′-TGT GGC TGA GTC AAC GAG AG-3′     
Bix1 Xanthos et. al., 2001  U: 5′-AGA GAC TCC CAG TTC ATC TGA-3′ 95 60/5 72/8 83/3 
  D: 5′-GGT AGG TGG GAA GTT GCT AAT-3′     
Bix3 Xanthos et. al., 2001  U: 5′-TCT CGC ATT CAG GTT TGG TTC C-3′ 95 60/5 72/11 83/3 
  D: 5′-ATC TCC TTG TTA GGG ATC ATA C-3′     
Bix4 Xanthos et. al., 2001  U: 5′-AGA TGC TAC AGG CTG GAG CAA-3′ 95 60/5 72/11 84/3 
  D: 5′-GTG TGT AAG GGG TGA GTC ATA-3′     
Cerberus Heasman et al., 2000 U: 5-GCT TGC AAA ACC TTG CCC TT-3′ 95 60/5 72/20 81/3 
  D: 5-CTG ATG GAA CAG AGA TCT TG-3     
Eomesodermin New U: 5′-TGG TCC TCA AGG TCA AGT CC-3′ 95 56/6 72/10 83/3 
  D: 5′-GGG GAG TTT TCA TTG CTT GA-3′     
Endodermin Sasai et al., 1996 U: 5′-TAT TCT GAC TCC TGA AGG TG-3′ 95 55/5 72/8 81/3 
  D: 5′-GAG AAC TGC CCA TGT GCC TCC-3′     
Epidermal keratin XMMR* U: 5′-CAC CAG AAC ACA GAG TAC -3′ 95 55/5 72/9 81/3 
  D: 5′-CAA CCT TCC CAT CAA CCA -3′     
eFGF New U: 5′-TAT GAA TGC AAA GGG GAA GC-3′ 95 55/5 72/10 83/3 
  D: 5′-ATA TCC GTG GCA AGA AAT GG-3′     
Fgf3 Kofron et al., 1999  U: 5′-GTC ATT TGT TTC CAG ACT TC-3′ 95 55/5 72/12 85/3 
  D: 5′-TAT CTG TAG GTG GTA CTT AG-3′     
Fgf8 Kofron et al., 1999  U: 5′-CTG GTG ACC GAC CAA CTA AG-3′ 95 55/5 72/14 86/3 
  D: 5′-ACC AGC CTT CGT ACT TGA CA-3′     
Gata2 New U: 5′-CTA AAC AGA GGA GCA AGA GC-3′ 95 55/5 72/15 86/3 
  D: 5′-CCT AAG TTC CTC AAA AC-3′     
Gata5 Xanthos et. al., 2001  U: 5′-ACC TTC AGA GCT GCG ACA CT-3′ 95 60/5 72/20 86/3 
  D: 5′-CCA ACC GGG AGC CCC GAT A-3′     
ODC Heasman et al., 2000 U: 5′-GCC ATT GTG AAG ACT CTC TCC ATT C-3′ 95 55/5 72/12 83/3 
  D: 5′-TTC GGG TGA TTC CTT GCC AC-3′     
Sprouty2 New U: 5′-TGC TCA GCC CAG GAA GTA GT-3′ 95 55/5 72/10 83/3 
  D: 5′-ACC ACA AAC AGG GCA AGA AC-3′     
Xbra Sun et al., 1999 U: 5′-TTC TGA AGG TGA GCA TGT CG-3′ 95 55/5 72/8 75/3 
  D: 5′-GTT TGA CTT TGC TAA AAG AGA CAG G-3′     
Xlim1 New U: 5′-CCCTGGCAGCAACTATGACT-3′ 95 55/5 72/11 85/3 
  D: 5′-GGTTGCCATAACCTCCATTG-3′     
Xlim5 Houston et. al., 2003 U: 5′ - CCA ACA GAC AGG CCC AAC-3′ 95 60/5 72/8 84/3 
  D: 5′-GTG GCT CCG GTG CTA CAG - 3′     
Xnr1 Kofron et al., 1999  U: 5′-TGG CCA GAT AGA GTA GAG-3′ 95 55/5 72/12 81/3 
  D: 5′-TCC AAC GGT TCT CAC TTT-3′     
Xnr5 New U: 5′-ATG AGG CCT CTG TCA ATG CT-3′ 95 55/5 72/10 80/3 
  D: 5′-GCC CTG AAT GTC TTG CAT CT-3′     
Xnot1 New U: 5′-CTGCATTTGGCCACCACCTGGC-3′ 95 55/5 72/15 86/3 
  D: 5′-GATGAGCCACACGGGTGGGTA-3′     
Xsox17 Xanthos et al., 2001  U: 5′-GCA AGA TGC TTG GCA AGT CG-3′ 95 58/5 72/8 85/3 
  D: 5′-GCT GAA GTT CTC TAG ACA CA-3′     
*

Xenopus Molecular Marker Resource(http://www.xenbase.org/xmmr/Marker_pages/primers.html).

Close Modal

or Create an Account

Close Modal
Close Modal